Jarosław Pilucik
Projektowanie stron www, bannerów, newsletterów, kodowanie html, css, jquery
designing web pages, banners, newsletters, coding html, css, jquery

Portfolio


O mnie / About me


Zajmuję się tworzeniem grafiki www, strony internetowe od pomysłu po gotowy projekt w html, css, jquery; - ponadto newslettery - projekt i kodowanie, bannery statyczne, dynamiczne (gif, swf), logotypy, ikonografika oraz reklamy prasowe, broszury reklamowe, ulotki, standy reklamowe.

I'm developing a graphic web sites from concept to finished project in html, css, jquery; - In addition, newsletters - design and coding, banners static, dynamic (gif, swf), logos, ikonografika and print ads, brochures, leaflets, advertising stands.

Strona internetowa jest bardzo ważna dla firm, które chcą wzmocnić swój wizerunek i dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców, klientów, czytelników. Stronna www to informacja dla potencjalnego klienta o Twojej firmie. Dlatego bardzo ważny jest wygląd strony i łatwość nawigacji po niej.

The website is very important for companies that want to strengthen their image and reach out to the widest possible audience, clients, readers. Sided internet is information for potential customers about your company. Therefore it is very important is the layout and ease of navigation on it.

Kontakt / Contact